REDISCOVER – Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region

Municipiul Galaţi este partener în proiectul RediscoverRedescoperirea, expunerea și exploatarea moștenirii evreiești ascunse din Regiunea Dunării, cod DTP2-084-2.2, finanțat prin Programul Transnaţional Dunărea,  Axa prioritară 2: O regiune a Dunării responsabilă din punct de vedere al mediului și culturii, Obiectiv Specific 2.2 – Întărirea abordărilor comune și integrate de conservare și administrare a diversității moștenirii și resurselor naturale și culturale din regiunea Dunării ca o bază pentru dezvoltarea sustenabilă și strategii de creștere. Proiectul are o durată de implementare de 36 luni, în perioada  01.06.2018 – 31.05.2021.

Consorțiul proiectului este format din 10 parteneri financiari și 8 parteneri strategici asociaţi. Partenerii financiari  sunt: Municipiul Szeged (Ungaria)  – lider de proiect, Szeged Tourinform (Ungaria), Municipiul Galati (România), Municipiul Timisoara (România), Municipiul Regensburg (Germania), Institutul pentru Cultură, Turism și Sport Murska Sobota (Slovenia), Municipiul Osijek (Croația), Muzeul Municipal Subotica (Serbia), Municipiul Kotor (Muntenegru), Municipiul Banja Luka (Bosnia și Herțegovina). Partenerul strategic asociat al Municipiului Galați este Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj, România. Obiectivul principal al proiectului constă în explorarea patrimoniului comunităților evreiești și crearea de produse culturale și turistice competitive, cu posibilitatea includerii acestora în rețele transnaționale.

Obiectivul principal al proiectului constă în explorarea patrimoniului comunităților evreiești și crearea de produse culturale și turistice competitive, cu posibilitatea includerii acestora în rețele transnaționale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Elaborarea unor modele eficiente şi durabile de implicare comunitară, cu scopul recunoaşterii valorii patrimoniului cultural evreiesc ca instrument de dezvoltare urbană;
  • Dezvoltarea unor produse şi servicii culturale care au ca sursa comunitatea locală, prin valorificarea patrimoniului cultural evreiesc;
  • Crearea în regiunea danubiană a unei reţele durabile de oraşe şi de organizaţii care au ca obiect de activitate patrimoniul cultural.

Mai multe informații despre activitățile și rezultatele proiectului sunt disponibile pe website-ul Programului Transnațional Dunărea:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/rediscover