W Imię Jezusa Przygody Pierwszych Chrześcijan

W Imię Jezusa Przygody Pierwszych Chrześcijan Środków Społecznego Przekazu w dokumencie z roku 2021 podkreśla, że Internet jest nową technologią, niemniej jego główna idea — interaktywność nie jest dla Kościoła niczym nowym. Pomimo istnienia pewnych dogmatów wiary, które nie pozwalają na arbitralną interpretację, jest mnóstwo obszarów, w których członkowie mogą i powinni wyrażać swoje opinie …

W Imię Jezusa Przygody Pierwszych Chrześcijan Read More »