Templul meseriașilor

Templul Meseriașilor sau Sinagoga Fierarilor (fosta)

Str. Dornei, nr. 8

Tu mi-ai poruncit să zidesc templul în numele Tău cel Sfânt și un jertfelnic în cetatea în care locuiești, după chipul cortului celui sfânt, pe care l-ai pregătit dintru început. (Înțelepciunea lui Solomon, 9,8)

Evreii au trăit și și-au organizat întotdeauna viața după percepte religioase, presupunând un ritual anume pentru viața cotidiană, pentru respectarea Legii, a Decalogului, a Șabatului, pentru consumarea unor alimente și chiar pentru tăierea cărnii.

Sinagogile au apărut încă din timpul Exilului babilonian, fiind organizate pe trei tipuri de activități: Beit-Knesset (lăcaș de adunare și rugăciuni), Beit-Midraș (lăcaș de studiu) și Beit-Am (Casa Poporului). În documentele românești din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, sinagoga este denumită “școala jidovilor”.

Comunitatea Israelită din Galați a deținut de-a lungul timpului 24 de lăcașe de cult (dintre care două temple mari) și cinci case de rugăciuni. Sinagoga a funcționat inițial într-o casă normală, mutându-se ulterior pe strada C.A. Rosetti (astăzi Strada Dornei).

La sfârșitul secolului al XIX-lea (26 iunie, anul 1875) ia ființă ,,Societatea de ajutor mutual și binefacere a meseriașilor israeliți din Galați”. Scopurile acesteia erau atât de ajutor reciproc cât și de acordare a unor subvenții către instituțile israelite. Această societate, la inițiativa lui L. Leibovici, T. Glazer și Ziscovici și împreună cu membrii comunității, a strâns fonduri pentru a cumpăra un teren (cu ajutorul unui impozit pentru într-ajutorare). Astfel, aici, pe locul unei case de rugăciune mai vechi, s-au pus bazele construcției care se va numi Templul Societății Meseriașilor Israelieni, un edificiu unde aceștia puteau să se întalnească, potrivit tradiției.

La 22 septembrie 1890 a fost întocmit proiectul iar fondurile pentru construcție au fost asigurate din donații, dar și cu ajutorul voluntar al meseriașilor membri. La 3 mai 1892 a avut loc ceremonia de punere a pietrei fundamentale, în prezența reprezentanților tuturor instituțiilor evreiești din oraș. În 1895 au fost finalizate lucrările, iar la 11 august 1896 a avut loc marea ceremonie de inaugurare, în prezența unui public numeros, clădirea și obiectele sfinte din interiorul său costând la vremea aceea peste 45.000 de lei. Din Registrul de inventar al Societății Meseriașilor (arhiva Comunității Evreilor din Galați), aflăm că resursele sale financiare erau utilizate pentru a ajuta nenumărate instituții, precum Orfelinatul ,,Căminul Copiilor”, Școala ,,Lumina” sau Asociația umanitară ,,Someh Noflim”, precum și pentru plata utilităților și a obiectelor de cult ale templului.

În 1899 s-a născut în întreaga țară un curent de emigrare, iar sute de familii au venit la Galați pentru a se îmbarca pe vapoare străine, motiv pentru care s-a instituit un ,,Comitet al emigrărilor”, iar Sinagoga Meseriașilor a servit ca una din gazdele acestora.

Această construcție impozantă a suferit degradări datorită cutremurelor, fiind refacută la începutul secolului XX, prin contribuția membrilor comunității. În anul 1941 Templul Meseriașilor a servit ca lagăr de muncă, unde evreii gălățeni au fost deținuți timp de câteva luni în condiții precare, așa cum se proceda în acea perioadă nefastă pentru comunitatea evreiască.

De-a lungul timpului, acesta a găzduit evenimente importante ale Comunității Evreilor, însă după 1947 a intrat într-un declin, timpul punându-și cuvântul, și a ajuns la o stare avansată de degradare. Însă comunitatea a reușit din nou să se mobilizeze (cu ajutorul oamenilor de bine), strângând fonduri și renovând acest templu care constituie mândria comunității gălățene prin strălucirea pe care o redă.

În 28 aprilie 2014 a avut loc un eveniment care a emoționat întreaga obște: ajunsă într-o stare jalnică, sinagoga se află în pragul dărâmării, însă un proiect revoluționar a ajutat la refacerea sa din temelie, astfel încât să își recapete frumusețea de altă dată.

Etajul I al templului găzduiește astăzi un muzeu care poate fi vizitat. Deși numărul membrilor Comunității Evreilor din Galați a scăzut considerabil, Templul Meseriașilor rămâne un centru istoric care este pus în valoare cu prilejul evenimentelor ce adună numeroase personalități în jurul său.