Regulament

1. Organizatorul concursului

Organizatorul concursului Organizatorul concursului „Vânătoare de Comori” este SC Nosce Group SRL, cu sediul social în Str. Geniștilor Nr. 87, CRAIOVA, Jud. Dolj, înregistrată sub nr. J16/14/2015, CUI RO33945108, denumită în continuare ORGANIZATOR. Scopul concursului este promovarea patrimoniului cultural al comunităţii evreieşti din Galați. Participarea la concurs presupune acceptarea necondiționată a prezentului Regulament. Societatea își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a înceta campania promoțională, modificările fiind aduse la cunoștința publicului cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea lor în vigoare, prin afișare pe website, www.rediscover-festival.ro.

2. Cine poate participa?

Poate lua parte la acest concurs orice persoană fizică majoră, cu varsta de cel puțin 18 ani împliniți, cetățean român cu domiciliul în România care acceptă condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru înregistrarea și participarea la “Vânătoare de Comori”, pe platforma www.rediscover-festival.ro. Prezentarea actului de identitate este obligatorie în vederea acordării premiilor pentru validarea acestora. Nu au dreptul să participe la prezentul concurs: partenerii, acţionarii, membrii echipei manageriale şi ai corpului de control al Organizatorului sau ai Primăriei Galați.

3. Durata concursului

Concursul „Vânătoare de Comori” se va desfășura începând cu data de 01.03.2021, se va încheia pe data de 15.04.2021, și va consta în oferirea de premii pentru participarea la jocul interactiv, prin tragere la sorți.

4. Locul organizării concursului

Concursul se va desfășura online, pe platforma www.rediscover-festival.ro, în cadrul Secțiunii Patrimoniu Construit. Have fun with free baccarat online.

5. Mecanismul concursului

Organizatorul campaniei va promova online patrimoniul cultural al comunităţii evreieşti din Galați, pe platforma www.rediscover-festival.ro, oferind premiile, constând în 100 de pachete, participanților înregistrați care îndeplinesc condițiile de participare și care sunt declarați câștigători prin intermediul tragerii la sorți. Pentru a fi eligibil pentru primirea premiului, participantul trebuie să parcurgă toate obiectivele din jocul interactiv și să introducă datele de contact solicitate pe platforma www.rediscover-festival.ro. Este important ca datele furnizate să fie reale și corecte, conform actului de identitate, întrucât participantul este singurul răspunzător pentru acurateţea datelor furnizate Organizatorului. Desemnarea câştigătorilor se va efectua prin tragere la sorţi, care va avea loc pe data de 22.04.2021 prin intermediul platformei Random.org, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul de selectare a câştigătorilor. Pentru Premii se vor extrage în total 100 (o sută) câștigatori. În plus, se vor extrage 30 (treizeci) de câştigători de rezervă. Un participant nu poate fi extras în același timp și câștigător și rezervă. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul și se va trece la contactarea câștigătorului de rezervă

6. Protecția datelor cu caracter personal

Prin participarea la concurs, participanții înteleg și sunt de acord că este necesar ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de Organizator în condițiile stabilite de dispozițiile Regulamentului General de Protecție a Datelor (RGPD). Organizatorul își asumă obligația de a nu dezvălui către terți datele personale ale participanților, cu excepția informațiilor care urmează să fie transmise către partenerii Organizatorului, necesare pentru desfășurarea concursului. Numele persoanelor câștigătoare, respectiv premiile câștigate, vor fi făcute publice pe data de 23.04.2021, prin afișare pe platforma www.rediscover-festival.ro. Organizatorul va contacta participantul câştigător pe parcursul a 72 de ore de la momentul extragerii, pentru a-i furniza detalii despre condiţiile necesare pentru acordarea şi înmânarea premiului conform prezentului Regulament. În cazul în care Organizatorul nu va putea intra în contact direct cu Participantul câştigător în decurs de 72 de ore de la tragerea la sorţi, atunci participantul va fi declarat necâştigător şi se va trece la contactarea participanţilor câştigători de rezervă, în ordinea extragerii acestora. Organizatorul îşi declină orice răspundere în situaţia în care un participant câştigător nu răspunde la apelurile/mesajele transmise de consultanţii Nosce Group, indiferent de motiv sau pentru orice situaţii în care acesta nu va putea fi contactat în termenele menţionate în prezentul Regulament.

7. Dispoziții finale

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, cunoașterea acestuia fiind obligatorie pentru toți participanții; participarea la concurs presupune acceptarea necondiționată a prezentului Regulament. Orice tentativă de fraudare a concursului trebuie adusă imediat la cunoștința managerului, acesta procedând la verificări suplimentare și la eliminarea din joc a participantului vinovat. De asemenea, folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului. Suntem o echipă prietenoasă și vă stăm cu drag la dispoziție pentru a vă oferi suportul nostru. Pentru sesizarea oricăror evenimente privind derularea concursului sau pentru solicitarea de informații în legătură cu desfășurarea acestuia, se pune la dispoziția jucătorilor următorul e-mail: office.noscegroup@gmail.com. Prezentul Regulament a fost redactat astăzi, data de 01.03.2021 și intră în vigoare începând cu data emiterii sale. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţă prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.
Mult succes!