Politica de Confidențialitate

Informații generale

Prezentul document, prin conținutul său, are drept scop furnizarea de informații cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea către terți a datelor cu caracter personal de către www.rediscover-festival.ro.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Municipiului Galați. Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”). Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.rediscover-festival.ro.

www.rediscover-festival.ro va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii Site-ului le furnizează.

Contact www.rediscover-festival.ro:

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la acest Acord, Servicii sau Conținut, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii contact.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al site-ului, www.rediscover-festival.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de concurs sau contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

În general, www.rediscover-festival.ro prelucrează următoarele date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume), date de contact (adresă de e-mail).

Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți vizitator al site-ului, vă informăm că www.rediscover-festival.ro prelucrează datele dvs. cu caracter personal:

 • Pentru a informa cu privire la aspecte care țin de organizarea tombolei și transmiterea premiilor, în cazul în care sunteți de acord să participați la jocul interactiv. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară.
 • În scopul comunicării, pentru a raspunde în cazul în care ne contactați în vederea obținerii de informații sau reclamații. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară.
 • Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării produselor si serviciilor bazate pe obligații impuse de lege (de exemplu, obligația de a respecta legile fiscale). În acest caz, temeiul prelucrarii il constituie indeplinirea unei obligații legale.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, www.rediscover-festival.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă rezonabilă de timp, atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri comerciale, www.rediscover-festival.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.rediscover-festival.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare prezentate mai sus, către terțe persoane sau entități care sprijină www.rediscover-festival.ro în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către www.rediscover-festival.ro prin intermediul site-ului;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Cookies

Această pagină de internet folosește cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care www.rediscover-festival.ro le transmite către device-ul utilizatorilor Site-ului). Aceste sunt de două categorii principale, cele strict necesare (esențiale) și cele opționale.

În momentul utilizării Site-ului se va solicita acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea cookie-urilor opționale pe dispozitivul dumneavoastră și la accesarea acestora la următoarea vizită pe Site.

Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.aboutcookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către www.rediscover-festival.ro, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea rediscover-festival.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către www.rediscover-festival.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete, inclusiv prin furnizarea către noi a datelor suplimentare relevante;
 • dreptul la ștergerea datelor – ne puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră în una din următoarele situații:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Operatorul.

www.rediscover-festival.ro își rezervă dreptul ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze datele (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca restricționate în timp ce sunt soluționate plângerile cu privire la acuratețea, actualitatea datelor, legalitatea prelucrării acestora, precum și în situația în care deși www.rediscover-festival.ro nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către www.rediscover-festival.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune în orice moment activităților de prelucrare, pentru motive legate de situația particulară în care vă aflați, cu excepția cazurilor în care www.rediscover-festival.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau datele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la Politica de Confidențialitate, vă rugăm să accesați: Contact