Casa Osias Auschnitt

Casa Osias Auschnitt

Str. Nicolae Bălcescu

În anul 1882, pe strada Nicolae Bălcescu, care era pavată cu piatră cubică și se numea Mavramol, exista un teren aparținând unui om prosper, un comerciant și proprietar din orașul Galați, acest “oraș cumplit de negustori” (cum l-a denumit poetul Barbu Nemțeanu). În acel an terenul a fost vândut lui Osias Ausschnitt, care a făcut o solicitare pentru a construi o casă de locuit, conform documentelor de arhivă, casă în care, la 1888, Max Auschnitt (renumitul acționar al uzinelor Titan-Nădrag-Reșița) urma să vadă lumina zilei.

Din punct de vedere al arhitecturii, după cum se poate observa, aceasta nu este una impozantă, înscriindu-se în stilul eclectic urban, cu elemente care înfrumusețează fațadele. Ușor retrasă de la aliniamentul străzii, clădirea originală a fost consolidată în perioada regimului comunist, fiind astfel lipsită de feminitatea sa.

Dupa 1951 a fost naționalizată, iar odată cu evenimentele din 1990 și cu permisiunea revendicării fostelor proprietăți, moștenitorii au intrat în posesia acesteia.

Cert este că acest imobil, care face parte integrantă din strada Nicolae Bălcescu, poartă în el memoria unei personalități care a contribuit la dezvoltarea și economia orașului: Osias Auschnitt, tatăl lui Max Auschnitt.

Read more about how to play baccarat online free.